top of page

Forvaltningsret for skolefolk

 

Vi har i Ledelsens Rum udviklet et særligt tilbud til skolefolk med ½ dags intensiv læring i forvaltningsret på skoleområdet. Både Ulla Blom og Erik Pedersen deltager som undervisere og konsulenter, og der kan være op til 20 deltagere på et hold. I får besvaret spørgsmål som:

• Hvem har kompetence i skolen – og til hvad? Kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og skolelederen.

• Hvem kan blive inhabile – og hvordan?

• Hvornår bliver et begivenhedsforløb til en afgørelse – og hvad er I så forpligtede til?

• Hvem er parter i jeres sager – er det altid begge forældre? – og hvad har parterne ret til? Partshøring, begrundelse mv.

• Hvad er reglerne for aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger til andre?

• Hvor mange oplysninger skal I have, inden I kan træffe en forsvarlig afgørelse?

• Hvad betyder det, at man skal have hjemmel til sine handlinger? Og hvad kan være en gyldig hjemmel på skoleområdet?

• Hvad betyder det, at der er almindelige retsgrundsætninger for jeres skøn? F.eks. lighedsgrundsætningen, det pligtmæssige skøn og proportionalitetsprincippet?

• Hvem kan utilfredse forældre klage til? 

 

Erik Pedersen har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med forvaltningsret på universitetsniveau, både som hovedbeskæftigelse og som bibeskæftigelse. Derudover trækker begge konsulenter på deres mangeårige erfaring med både skoleledelse og forvaltningsledelse.

bottom of page