top of page

SKOLER

De to konsulenter i Ledelsens Rum har et særligt forhold til - og en særlig ekspertise i - skoleområdet. Det hænger sammen med et langt arbejdslivs erfaringer. Og det hænger også sammen med et særligt engagement i børns læring, trivsel og udvikling.

Vores arbejde med folkeskoler og private skoler tager ofte sit udgangspunkt i en ledersparring. En skoleleder - eller en afdelingsleder på en skole - har ganske særlige ledelsesdilemmaer, som alle har brug for at tale om. Dilemmaer i beslutningsrummet, personalerummet, de fysiske rum, det strategiske rum. Og de kompetencer, der findes i Ledelsens Rum, giver grundlag for at rådgive om det hele.

For skolelederen er det også en væsentlig erkendelse, at han/hun nu er leder af ledere - med alt hvad det indebærer.

Teamudvikling er helt oplagt for de ledelsesteams, typisk på 3-5 personer, der findes på skolerne. Her har Ledelsens Rum også stærke erfaringer.

Vi har også gode erfaringer med at gå dybt ind i en skoles strategiske rum. F.eks. lave egentlige "turn arounds" på skoler, der har problemer med vigende elevtal eller for dårlige resultater i de relevante målinger. I sådanne tilfælde går vi tæt på skolens virkelighed, vi nøjes ikke med at se på tallene.

En helt særlig kompetence har Ledelsens Rum i forhold til specialområdet og til inklusion. Vi har i adskillige kommuner lavet dybtgående analyser af kommunens praksis mht. både specialskoler, mellemformer, inkluderende pædagogik og visitationsprocedurer. Igen: Vi går tæt på virkeligheden, vi nøjes ikke med at se på tallene.

bottom of page