top of page

TEAMUDVIKLING

På alle arbejdspladser er det afgørende, hvordan mennesker spiller sammen og skaber resultater i fællesskab. Derfor skal man forstå og påvirke dynamikkerne i alle teams.


Når vi i Ledelsens Rum laver teamudvikling, tager vi udgangspunkt i team-medlemmernes personlighed og kobler dem sammen i en teamprofil. Se nærmere om testforløb.


Detaljerne i teamprofilen giver en stærk indsigt i – og grundlag for en dialog om – de vaner, som teamet har oparbejdet uden at være opmærksomme på det. Nogle af disse vaner er uhensigtsmæssige og kan aflæres. Andre vaner skal indarbejdes, og det sker ofte ved strukturelle tiltag, f.eks. nye måder at afholde møder på.


Teamudvikling via teamprofil giver særlige muligheder for at forbedre arbejdsglæden hos alle – ofte til stor og glædelig overraskelse hos teamets medlemmer.


Teamets leder har altid en særlig rolle. Derfor lægger vi vægt på at tilrettelægge teamudviklingen sammen med lederen.

bottom of page