top of page

TESTFORLØB

I Ledelsens Rum er begge konsulenter certificerede til at anvende testen MPA. Det er en personlighedstest, der måler på foretrukken adfærd i arbejdsmæssige funktioner.

MPA-testen kan anvendes til både ledere og medarbejdere.

Et testforløb foregår ved, at testpersonen får tilsendt et test-link fra Ledelsens Rum, besvarer testen digitalt og får en tilbagemeldingsrapport med resultaterne. Efterfølgende giver én af konsulenterne ved et møde en grundig tilbagemelding om testens resultater, og der etableres ved dialogen med testpersonen en tæt sammenhæng med vedkommendes faktiske adfærd på arbejde.

Testforløbet er ofte ét af de første led i en ledersparring.

Testforløbet kan også ofte være første led i en teamudvikling. Her gennemfører alle medlemmer i et team MPA-testen, og resultaterne afbildes i en teamprofil.

bottom of page