top of page

LEDELSESDILEMMAER

Et dilemma er kendetegnet ved, at man aldrig finder den endelige løsning, det endelige svar. Man skal hele tiden vælge et nyt svar. Sådan er det at være leder.


Et godt eksempel er personaleledelse i forhold til de mål, du som leder er ansvarlig for at leve op til. Hvis du f.eks. som afdelingsleder på en skole skal skabe en udskoling med bedre resultater i trivselsmålinger, hvordan prioriterer du så lærernes egen trivsel ind i det? Hvor meget skal du lytte til lærerne, og hvor meget skal du lytte til børn og forældre? Det endelige svar findes ikke.

Et andet eksempel er samarbejdet med din egen leder og med bestyrelsen - som både kan være en brugerbestyrelse (f.eks. en skolebestyrelse) og en politisk bestyrelse. Hvordan står du fast på dit eget ansvar og dine egne prioriteringer, samtidig med at du giver plads til andres ansvar og engagement?

De endelige svar findes ikke - men der skal svares hele tiden. Mange af svarene er du helt alene om, og derfor har du brug for ledelsessparring med andre.

Konsulenterne i Ledelsens Rum kender alle ledelsesdilemmaerne og vil meget gerne hjælpe med dem. 

kontakt os
bottom of page